Sessie

blaadje2
blaadjes

Wil je lekkerder in je lijf zitten?

Zin in verdieping van je yoga-practice? Inzicht in je pijn of uitputting? Meer kruisbestuiving tussen je leven op de mat en buiten de mat?

Ben je benieuwd naar de kracht van een ontmoeting van hart-tot-hart?

In deze sessies gaan we op zoek, naar hoe je toegang krijgt tot meer embodiment. Dat doen we niet op de mat, maar zittend op een stoel of meditatiekussen. De sessies vinden plaats in mijn tuinpraktijk in Laren of bij Heart-to-heart in Bussum.

Hoe een sessie gaat verlopen is vooraf niet te voorspellen. We vertrekken vanuit jouw hulpvraag/intentie. En dan worden we stil. En dan komen er woorden. Een dieper contact. Of niet. Of soms. Alles is goed.

Vertrekpunt is ontspanning De essentie van deze sessies is dat we vanuit ontspanning onderzoeken wat er speelt. Dat vertrekken ‘vanuit ontspanning’ vraagt iets van ons beiden. En dat is gaaf; het is de grote kracht van deze sessies. Daarmee raken we los van ‘oud’ en ontstaat een vrije exploratie van dat wat is.

Dat wat is  Vaak kom je om te ontdekken ‘wat is’. En/of om het verversen van je aandacht en bewustzijn. We zullen zien.

Na de sessie Als je daar behoefte aan hebt, bespreken we hoe je thuis verder kunt gaan met dit proces. Dat kan aansluitend zijn – of later in een bericht of telefoongesprek.

Losse sessies of een traject Je bent welkom voor een losse sessie – en we kunnen samen ook een traject uitstippelen, bijvoorbeeld van 100-dagen of een jaar. Dat laatste kan een dieper ‘commitment’ geven.

blaadjes